2011/Oct/05

 
โปรดปรานการ 'ยึดถือ'
ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หากปราศจากการยึดถือ
เมื่อความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถูกกาลเวลาทำให้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ยึดถือนั้น 'ไม่จริง'
สูญเสียความเชื่อมั่น สร้างบทเรียนให้
 
จึงดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งยึดถือรูปแบบอื่น...ต่อไป
ยึดถือ ในรูปของการยึด 'ความปล่อยวาง'
ศรัทธา โอบกอด 'อาการปล่อยวาง'
 
เมื่ออาการปล่อยวาง ถูกทดสอบโดยการเปลี่ยนแปลง
ของ คน สัตว์ สิ่งของ อาการ หรือความสูญเสียที่มิอาจยอมรับได้
'อาการปล่อยวาง' จึงหล่นจากมือพวกเขาไป
 
กลับยึดถือสิ่งใหม่ ที่เรียกว่า 'ทำใจ' และ 'ลืมเลือน'
ลบล้างความโศกเศร้า คราบน้ำตา ชนักของหัวใจ
ถือ 'ความลืม' ให้หลีกหนีไกล
 
หรือเรามิอาจปล่อยสิ่งใดได้เลย
จำต้องยึดถือ 'สักอย่าง'
เพื่อดำรง สืบสานการหายใจ
 
มิอาจหลีกเลี่ยง มิอาจเนรเทศตัวเองจากสิ่งใดใด 
 
 
 
.
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet


คนเรามักจะปล่อยวางจากสิ่งหนึ่ง เพื่อมายึดถืออีกสิ่งหนึ่ง

คนเรามักจะตัดสินใจด้วยหลักความคิดและเหตุผล แต่ก็มักจะมีส่วนผสมที่เรียกว่า "ความรู้สึก" อยู่ด้วยเสมอ

ตราบใดที่ยังเป็น "คน" ก็ย่อมมีความ "ความรู้สึก" และความรู้สึก มักจะแปรผันไปตาม "สิ่งแวดล้อม"
#1 by chon★ At 2011-10-05 17:00,